17-18 września 2020, ŁÓDŹ

Komunikat 4 - aktualizacja

PROGRAM MULTIKONFERENCJI

Ramowy program Multikonferencji KKRRIT/KSTIT 2020

Program szczegółowy sesji tematycznych


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że multikonferencja obejmująca dwa największe krajowe spotkania środowisk specjalistów zajmujących się zagadnieniami tele- i radiokomunikacji, a mianowicie:

pierwotnie planowana w dniach 24-26 czerwca 2020 r. w Łodzi, odbędzie się w nowym terminie, 17-18 września 2020 r.

W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z podejmowanymi środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, konferencje nie mogły odbyć się w pierwotnie zaplanowanym terminie. Mimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej, postanowiliśmy zorganizować to ważne dla środowiska wydarzenie w nowym terminie, a w celu ograniczenia liczby uczestników gromadzących się jednocześnie we wspólnej przestrzeni, postanowiliśmy o organizacji wydarzenia częściowo w formie zdalnej. Sesje tematyczne zorganizowane zostaną w całości z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

W formie bezpośredniej planujemy przeprowadzić uroczystość otwarcia, obrady komitetów sterujących i programowych, wystąpienia plenarne, panele dyskusyjne, a także wręczanie nagród (w tym Złotych Cyborgów i nagród przyznawanych przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych), które tradycyjnie towarzyszyło naszym konferencjom. W tych wydarzeniach będą brać udział członkowie komitetów programowych, autorzy referatów plenarnych, osoby nagrodzone oraz zaproszeni goście. Poza obradami komitetów wszystkie wymienione wydarzenia będą transmitowane z dostępem dla uczestników multikonferencji – linki umożliwiające dostęp do systemu telekonferencyjnego zostaną udostępnione zarejestrowanym uczestnikom konferencji drogą emailową.

NOWE TERMINY

  • 10.08.2020 – termin nadsyłania referatów [System rejestracji uczestników oraz system wprowadzania referatów]
  • 05.09.2020 – decyzje kwalifikacyjne Komitetów Programowych
  • 09.09.2020 – termin nadsyłania ostatecznych wersji referatów
  • 10.09.2020 – termin rejestracji uczestników
  • 14.09.2020 – termin wnoszenia opłat konferencyjnych

Zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w postaci elektronicznej na płycie CD, tym razem dołączonej do wrześniowego wydania Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych, który zostanie wydany już po zakończeniu konferencji, a najlepsze z nich będą mogły być opublikowane w rozszerzonej wersji anglojęzycznej w czasopismach:

  • International Journal of Electronics and Telecommunications (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)
  • Journal of Telecommunications and Information Technology (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)

Mamy nadzieję, że organizacja multikonferencji w nowej formie, wymuszonej szczególnymi okolicznościami, spełni jednak swoje podstawowe zadanie i przyczyni się do podtrzymania kontaktów w ramach krajowych środowisk akademickich, gospodarczych i administracji rządowej związanych z szeroko rozumianą telekomunikacją.

Sponsorów multikonferencji zachęcamy do aktywnej promocji swojej działalności, a jednocześnie finansowego wsparcia obu imprez, dzięki czemu będzie możliwe zapewnienie ich wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego.

Prosimy o dalsze propagowanie w swoim środowisku informacji o obu konferencjach.

OPŁATA

Ze względu na to, że przyjęta – w przeważającej części zdalna – forma konferencji pociąga za sobą niższe koszty organizacji, postanowiliśmy, stosownie do tego, obniżyć koszt udziału dla wszystkich uczestników do 500 zł, co pozwoli nam przede wszystkim na sfinansowanie wydania referatów w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych.

Konto dla wpłat w PLN:

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Bank: PEKAO S.A. nr konta 03124030281111001037418675
z dop. I-23, Imię i Nazwisko, KKRRiT KSTiT 2020

Sprzedawca:

Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 211/215
NIP 727-002-18-95


Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny KKRRiT 2020 i KSTiT 2020

KSTiT zaproszenie

Komitet Sterujący, Komitet Programowy oraz organizatorzy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XXXVI KRAJOWYM SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI, które odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Łodzi.

W 2020 roku Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) – konferencja środowiska specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z telekomunikacją – po raz drugi odbędzie się w Łodzi. Będzie to również kolejny rok, w którym sympozjum zostanie zorganizowane w tym samym czasie i miejscu, co Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), przyczyniając się do pełniejszej integracji krajowych środowisk akademickich, gospodarczych i administracji rządowej, związanych z szeroko rozumianą telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz teleinformatyką. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów ze świata nauki, gospodarki i administracji państwowej, którzy zawodowo zajmują się telekomunikacją, teleinformatyką oraz ich zastosowaniami, zarówno w wymiarze technicznym, jak i prawnym, normalizacyjnym oraz społecznym. Sympozjum stanowi również doskonałą okazję dla studentów oraz młodych pracowników naukowych do zaprezentowania swoich osiągnięć oraz dyskusji kierunków dalszych badań. Jestem przekonany, że konferencje KSTiT i KKRRiT wraz z towarzyszącą im wystawą techniczną będą stanowiły okazję do wymiany poglądów, prowadzenia ożywionych dyskusji, a także lepszego poznania się krajowego środowiska specjalistów.

Serdecznie zapraszam!

Sławomir Hausman
Przewodniczący KSTiT 2020

REFERATY KSTiT

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty oryginalne, omawiające wyniki własnych badań naukowych, wdrożeń i innych osiągnięć technicznych. Przewidywane są również referaty przeglądowe dotyczące przede wszystkim zagadnień prawno-ekonomicznych i normalizacyjnych związanych z radiokomunikacją, radiofonią i telewizją.

Tradycyjnie, wszystkie zakwalifikowane referaty będą zamieszczone w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych, a najlepsze z nich będą mogły być opublikowane w rozszerzonej wersji anglojęzycznej w czasopismach:
International Journal of Electronics and Telecommunications (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)
Journal of Telecommunications and Information Technology (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)

Szablon dokumentu

Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: WZORZEC.

ATDISystemics-PAB

Firma o francuskich korzeniach, twórca i wydawca oprogramowani HTZ i ICS do planowania radiowego, zarzadzania widmem i monitoringu. Lider od 32 lat w zakresie rozwiązań wojskowych oraz cywilnych. Z rozwiązań ATDI korzysta ponad 2500 klientów z całego świata. Firma jest dostawcą dla administracji państwowych, ministerstw, armii, operatorów, radia, telewizji oraz jednostek wdrażających rozwiązania Internet of Thinks oraz Machine learning. ATDI aktywnie współpracuje z uczelniami i organizacjami międzynarodowymi takimi jak ITU czy UNESCO. W Polsce znajduje się siedziba laboratorium rozwoju aplikacji firmy.

Agnieszka Slosarska

Prezes ATDI Spółka z o.o. oraz Vice Prezes grupy ATDI. Dziennikarz, ekspert niezależny UNESCO, ekspert implementacji nowych technologii w mediach, specjalista w zakresu strategii rozwijania i wdrażania nowych technologii.

Systemics-PAB to europejski lider w kompleksowych pomiarach i analizach jakości sieci komórkowych. W Polsce oferta firmy obejmuje również urządzenia do testowania sieci Ethernet/Virtual/Cloud oraz profesjonalne testy wydajności pojedynczych urządzeń sieciowych, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, wydajności i bezpieczeństwa aplikacji sieciowych, testy zabezpieczeń przed różnymi atakami i zagrożeniami z wewnątrz/zewnątrz sieci oraz testy jakości usług Triple Play.

Sekretariat

Kontakt KSTiT

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 211/215, 90-924 ŁÓDŹ

(48) 42 631 2626

kstit@info.p.lodz.pl

www.eletel.p.lodz.pl

Wyślij wiadomość e-mail

Organizator

Organizatorem tegorocznej Konferencji KKRRiT jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej