17-18 września 2020, ŁÓDŹ

Komunikat 3

W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z podejmowanymi środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, konferencje nie mogły odbyć się w pierwotnie zaplanowanym terminie. Mimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej, postanowiliśmy zorganizować to ważne dla środowiska wydarzenie w nowym terminie, a w celu ograniczenia liczby uczestników gromadzących się jednocześnie we wspólnej przestrzeni, postanowiliśmy o organizacji wydarzenia częściowo w formie zdalnej. Sesje tematyczne zorganizowane zostaną w całości z użyciem środków komunikacji elektronicznej. W formie bezpośredniej planujemy przeprowadzić uroczystość otwarcia, obrady komitetów sterujących i programowych, wystąpienia plenarne, panele dyskusyjne, a także wręczanie nagród (w tym Złotych Cyborgów i nagród przyznawanych przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych), które tradycyjnie towarzyszyło naszym konferencjom. W tych wydarzeniach będą brać udział członkowie komitetów programowych, autorzy referatów plenarnych, osoby nagrodzone oraz zaproszeni goście. Poza obradami komitetów wszystkie wymienione wydarzenia będą transmitowane z dostępem dla uczestników multikonferencji.

System zgłaszania referatów pozostanie otwarty do 10 sierpnia 2020.

Po tym terminie referaty będą poddane procesowi recenzyjnemu. Referaty zakwalifikowane przez Komitety Programowe zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych. Autorzy najlepszych z nich otrzymają propozycję przygotowania publikacji (w anglojęzycznej rozszerzonej wersji) do International Journal of Electronics and Telecommunications oraz Journal of Telecommunications and Information Technology.

Komunikat 1

System rejestracji uczestników oraz system wprowadzania referatów.

KKRRiT zaproszenie

Komitet Programowy oraz organizatorzy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w KRAJOWEJ KONFERENCJI RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Łodzi.

W 2020 roku największa krajowa konferencja polskiego środowiska specjalistów zajmujących się zagadnieniami radiokomunikacji będzie obchodziła swoje 20-lecie. Będzie to kolejny rok, w którym Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) zostanie zorganizowana w tym samym czasie i miejscu, co Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT). Przyczyni się to do pełniejszej integracji krajowych środowisk akademickich, gospodarczych i administracji rządowej związanych z szeroko rozumianą telekomunikacją.
Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów ze świata nauki, gospodarki i administracji państwowej, którzy zawodowo zajmują się radiokomunikacją oraz jej zastosowaniami, zagadnieniami transmisji, kodowania, projektowania i optymalizacji urządzeń oraz sieci, a także zagadnieniami prawnymi, normalizacyjnymi i społecznymi. Konferencja stanowi ponadto doskonałą okazję dla studentów oraz młodych pracowników naukowych do zaprezentowania swoich osiągnięć oraz dyskusji kierunków dalszych badań. Jesteśmy przekonani, że konferencje KKRRiT i KSTiT wraz z towarzyszącą im wystawą techniczną będą stanowiły okazję do wymiany poglądów, prowadzenia ożywionych dyskusji, a także lepszego poznania się krajowego środowiska specjalistów.

Serdecznie zapraszam!

Sławomir Hausman
Przewodniczący Komitetu Programowego

REFERATY KKRRiT

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty oryginalne, omawiające wyniki własnych badań naukowych, wdrożeń i innych osiągnięć technicznych. Przewidywane są również referaty przeglądowe dotyczące przede wszystkim zagadnień prawno-ekonomicznych i normalizacyjnych związanych z radiokomunikacją, radiofonią i telewizją. Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym / Wiadomościach Telekomunikacyjnych, natomiast rozszerzone wersje najlepszych referatów w International Journal of Electronics and Telecommunications.

Szablon dokumentu

Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: wzorzec.

Sekretariat

Kontakt KKRRiT

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 211/215, 90-924 ŁÓDŹ

(48) 42 631 2626

kkrrit@info.p.lodz.pl

www.eletel.p.lodz.pl

Wyślij wiadomość e-mail

Organizator

Organizatorem tegorocznej Konferencji KKRRiT jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej