17-18 września 2020, ŁÓDŹ

 • MULTIKONFERENCJA

  MULTIKONFERENCJA

  Krajowego Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego
 • ZAPRASZAMY

  ZAPRASZAMY

  17-18 września 2020, ŁÓDŹ
 • 1
 • 2

Komunikat 3

W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z podejmowanymi środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, konferencje nie mogły odbyć się w pierwotnie zaplanowanym terminie. Mimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej, postanowiliśmy zorganizować to ważne dla środowiska wydarzenie w nowym terminie, 17-18 września, a w celu ograniczenia liczby uczestników gromadzących się jednocześnie we wspólnej przestrzeni, postanowiliśmy o organizacji wydarzenia częściowo w formie zdalnej. Sesje tematyczne zorganizowane zostaną w całości z użyciem środków komunikacji elektronicznej. W formie bezpośredniej planujemy przeprowadzić uroczystość otwarcia, obrady komitetów sterujących i programowych, wystąpienia plenarne, panele dyskusyjne, a także wręczanie nagród (w tym Złotych Cyborgów i nagród przyznawanych przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych), które tradycyjnie towarzyszyło naszym konferencjom. W tych wydarzeniach będą brać udział członkowie komitetów programowych, autorzy referatów plenarnych, osoby nagrodzone oraz zaproszeni goście. Poza obradami komitetów wszystkie wymienione wydarzenia będą transmitowane z dostępem dla uczestników multikonferencji.

System zgłaszania referatów pozostanie otwarty do 10 sierpnia 2020.

Po tym terminie referaty będą poddane procesowi recenzyjnemu. Referaty zakwalifikowane przez Komitety Programowe zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych. Autorzy najlepszych z nich otrzymają propozycję przygotowania publikacji (w anglojęzycznej rozszerzonej wersji) do International Journal of Electronics and Telecommunications oraz Journal of Telecommunications and Information Technology.

W ramach Multikonferencji zapraszamy na:

 • 1